Di Piotr Jawornik

Buon giorno carissimi amici!
Grazie mille per l`invito ai organizzatori del TRENO della Salute e di questo splendido evento Romano. Sono venuto qui per rappresentare ASSOCIAZIONE STOP NOP dalla Polonia. La situazione nel vostro paese ha costretto paesi di tutto il mondo a unirsi ed a sostenere la vostra lotta. Siamo consapevoli che se il vostro paese non riesce a fermare questa imbarazzante legge sulla vaccinazione, come un’onda tsunami, inonderà altri paesi europei finora liberi. Sono venuto in Italia per assicurarvi cari amici che non siete e non sarete mai soli sul campo di battaglia. Molti di voi mi chiedono della situazione nel mio paese, in Polonia. È terribile. I neonati vengono vaccinati durante nelle prime ore di vita, indipendentemente dal loro stato di salute, senza fare analisi necessari per escludere controindicazioni, vengono iniettati con il vaccino antitubercolare ritirato dalla Germania 18 anni fa, e anti epatite b, non importa se la madre è stata infettata da questo virus o no. Negli ultimi mesi sono aumentate le restrizioni sui genitori. I consulenti del settore farmaceutico hanno emesso raccomandazioni per gli ospedali ostetrici in modo che i genitori che non desiderano che il proprio bambino venga vaccinato immediatamente dopo la nascita, debbano riferire a un tribunale di famiglia e ricevere la potesta genitoriale per eseguire trattamenti medici contro i desiderio dei loro genitori. Si arriva alla situazione in cui i genitori invece di godersi il bambino appena nati, sono perseguitati, hanno paura di portare via il bambino e arrivano alla situazione in cui devono fuggire dall’ospedale, come è successo di recente in uno ospedale in Polonia. Non esiste un fondo di compensazione per le complicazioni post vaccinali, il sistema per registrare le reazioni avverse viene utilizzato per nascondere le loro malefatte, complete e devastanti e i medici hanno paura di segnalare reazioni avverse. L’emendamento alla assistenza sanitaria è già sulla scrivania del presidente ed è in attesa della sua firma. Secondo questa legge in Polonia, i dati personali dei pazienti diventeranno una merce che ogni clinica sarà in grado di smaltire e mettere a disposizione delle aziende farmaceutiche per scopi malevoli. Ogni azienda sarà in grado di avere informazioni dettagliate sui nostri dati, sulle malattie passate, sul trattamento utilizzato, ecc. Nella storia polacca abbiamo avuto un periodo molto triste, la seconda guerra mondiale. In quei tempi tragici, i nazisti hanno istituito sulla nostra terra campi di sterminio. Oltre a polacchi ed ebrei, imprigionavano anche Italiani e altri popoli europei. Nel campo di Auschwitz lavorava il dottore Josef Mengele fu chiamato l’angelo della morte. È noto per aver compiuto crudeli esperimenti medici sui prigionieri del campo. Alla fine della guerra ci furono una serie di udienze alla corte a Norimberga, dove in seguito fu introdotto il Codice di Norimberga, che afferma chiaramente che gli esperimenti medici devono essere eseguiti soltanto con il consenso non costretto del paziente! In Polonia, tale consenso è applicato sotto la pressione di enormi sanzioni pecuniarie, la pressione di portare via il bambino o la restrizione dei diritti parentali. Soltanto uniti possiamo cambiare, soltanto uniti su divisioni, denominazioni e partiti politici possiamo affrontare i nefansti piani delle grandi aziende farmaceutiche dietro cui si celano enormi giri economici che tentano i nostri politici! Oggi, migliaia di polacchi si uniscono con voi. Insieme possiamo cambiare tante cose! Avete fatto un grande sforzo per difendere i vostri diritti. Gli occhi di tutto il mondo guardando oggi verso la Vostra direzione! Non arendetevi! Non allentate la vostra lotta per un domani migliore..per i nostri figli! Noi Polacchi non ci perdiamo d’animo nella nostra attività per l’abolizione della vaccinazione obbligatoria. Vogliamo che tutto il mondo sappia che la loro sicurezza è un mito. Noi genitori faremo ricordare ai governi europei tutto ciò e chiederemo il rispetto per i diritti fondamentali! il trattamento medico preventivo non può essere obbligatorio! La salute è prezioso e sta per essere privata. Noi non siamo una popolazione di pecore, noi siamo UOMINI LIBERI! Il sistema è per gli uomini, non gli uomini per il sistema. I bambini appartengono alla famiglia, non ai funzionari medici. Noi difenderemo la famiglia, la libertà e la sicurezza dei nostri bambini con ogni mezzo e in ogni caso. Niente e nessuno ci può fermare!
Se c’è un riscio deve esserci scelta!


Witajcie drodzy przyjaciele!
Dziękuję serdecznie organizatorom Pociągu Zdrowia oraz tego Rzymskiego wydarzenia za zaproszenie. Przyjechałem tutaj aby reprezentować Stowarzyszenie STOP NOP z Polski. Sytuacja w Waszym kraju zmusiła wszystkie kraje do zjednoczenia się i wspierania Waszej walki. Zdajemy sobie sprawę z tego że jeśli w Waszym kraju nie uda się powstrzymać tej zniewalającej ustawy szczepionkowej, niczym fala tsunami zaleje ona inne do tej pory wolne Europejskie kraje. Zostałem wysłany do Was po to by zapewnić was drodzy przyjaciele że nie jesteście i nigdy nie zostaniecie sami na placu boju. Wielu z was pyta mnie o sytuację w moim kraju, w Polsce. Jest ona straszna. Szczepione są noworodki w pierwszych godzinach życia , bez względu na ich stan zdrowia, bez niezbędnych badań w celu wykluczenia przeciwwskazań, podaje się im szczepionkę BCG wycofaną z Niemiec 18 lat temu, oraz wzw b, bez względu na to czy matka jest zarażona tym wirusem czy nie. W ciągu ostatnich miesięcy, restrykcje wobec rodziców zwiększyły się. Opłacani przez przemysł konsultanci wydali zalecenia dla szpitali położniczych aby rodzice którzy nie chcą szczepić od razu po urodzeniu, zgłaszać do sądu rodzinnego i odbierać prawa rodzicielskie w celu wykonania zabiegów medycznych wbrew woli rodziców. Dochodzi do sytuacji kiedy rodzice zamiast cieszyć się nowo narodzonym dzieckiem, są prześladowani, straszeni odebraniem dziecka i dochodzi do sytuacji że muszą uciekać ze szpitala jak to miało miejsce ostatnio w Białogardzie. Nie ma żadnego funduszu odszkodowań za powikłania poszczepienne, system rejestracji powikłań poszczepiennych służy ukrywaniu ich pełnej, druzgocącej skali, a lekarze boją się zgłaszać odczyny niepożądane. Nowelizacja ustawy o POZ leży już na biurku prezydenta i czeka na podpis. Wg tej ustawy w Polsce dane osobowe pacjentów staną się towarem którym każda przychodnia będzie mogła dysponować i udostępniać koncernom farmaceutycznym do ich nikczemnych celów. Każda firma będzie mogła mieć wgląd do naszych danych, przebytych chorób, zastosowanego leczenia itp. W Polskiej historii mieliśmy bardzo smutny okres czasu, II wojna światowa. W tamtych tragicznych czasach naziści wznieśli na naszej ziemi obozy zagłady, oprócz Polaków i Żydów przywozili do nich także Włochów i innych mieszkańców Europy. W obozie w Auschwitz pracował dr Josef Mengele, nazywany aniołem śmierci. Jest znany z tego iż wykonywał na więźniach obozu okrutne eksperymenty medyczne. Po zakończeniu wojny odbył się szereg procesów w Noryberdze, po ich zakończeniu wprowadzono kodeks norymberski który jasno mówi że eksperymenty medyczne muszą być prowadzone tylko i wyłącznie za nieprzymuszoną zgodą pacjenta! W Polsce taką zgodę wymusza się pod presją ogromnych kar finansowych, presją odebrania dziecka lub ograniczenia praw rodzicielskich. Jedynie zjednoczeni możemy coś zmienić, jedynie zjednoczeni ponad podziałami, wyznaniem oraz partiami politycznymi możemy stawić czoła nikczemnym planom wielkich koncernów farmaceutycznych za którymi stoją ogromne pieniądze które kuszą naszych polityków! Dziś tysiące polaków jednoczy się z wami. Razem możemy zmienić wiele! Zdobyliście się na ogromny wysiłek by upomnieć się o swoje prawa. Oczy całego świata są skierowane dzisiaj na Was! Nie poddawajcie się! Nie zaprzestawajcie walki o lepsze jutro dla naszych dzieci! My Polacy nie ustaniemy w swoich działaniach ma rzecz zniesienia przymusu szczepień. Chcemy by cały świat dowiedział się, że ich bezpieczeństwo to mit. My rodzice, przypominamy europejskim rządom i żądamy przestrzegania podstawowych praw! Profilaktyczne zabiegi medyczne nie mogą być przymusowe. Zdrowie jest najcenniejszą wartością prywatną. Nie jesteśmy populacją ani stadem, jesteśmy wolnymi ludźmi. System jest dla ludzi, nie ludzie dla systemu. Dzieci należą do rodziny, nie do urzędników medycznych. Będziemy bronić rodziny, wolności i bezpieczeństwa naszych dzieci wszelkimi środkami. Nic i nikt nas nie powstrzyma! Mamy ogromną nadzieję na dalszą współpracę i wspólne działania. Jeśli nie słyszą głosu obywateli to muszą usłyszeć głos zjednoczonej europy i świata! Nie czas jednak na słowa, nadszedł czas na konkretne działania!! Odwagi kochani i wytrwałości w walce o lepszy świat!
Jest ryzyko, musi być wybór!

2 Commenti

  1. Sono pienamente daccordo sui vaccini e avete pieno appoggio sula lotta contro i vaccini, ma devo segnalarvi che non e’ l’unica lotta da fare, ma ce ne sono tante, contro il signoraggio bancario pilotato dai massoni del mondo, i politici illegittimi in tutta l’Europa e in tutto il mondo, le magistrature corrotte da massoni e politici, le collusioni con le mafie di tutto il mondo, l’immigrazione clandestina pilotata da politici, terroristi e organizzazioni non governative, sono tutti obiettivi da combattere tutti insieme, perche’ la questione dei vaccini e’ fortemente legata a tutto questo chiamato “SISTEMA”.
    Cordiali Saluti
    Mario Romana

    • Il nostro giornale è dalle persone per le persone ed accettiamo di buon grado nuovi stimoli ed argomenti da tutti coloro che vorranno segnalarci nuove idee o mandarci documenti da pubblicare. Grazie

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Per favore, inserisci qui il tuo nome